Mirë se vini në portalin e-Mësimi!

e-Mësimi është portë hyrëse për të gjithë nxënësit e shkollës "Mileniumi i Tretë", si për ata nxënës që janë të interesuar në mësimin e kombinuar (blended learning), ashtu edhe për ata që nuk kanë mundësi të jenë prezent në klasë dhe dëshirojnë të mësojnë online (online learning). Klasat ofrohen në kohë të përshtatshme për nxënësit kudo që ndodhen, qoftë në ambientin e shkollës apo prej komforit të shtëpive të tyre dhe ofrojnë të njëjtën cilësi të lartë të mësimdhënies sikurse nëpër klasat tona që mbahen në shkollë.

Ju lutemi vizitoni kalendarin tonë për një listë të plotë të kurseve të ardhshme. Ne gjithashtu ofrojmë një seri klasash dhe mësimesh të shkarkueshme që mund t'i gjeni në portalin tonë.

Mësim të këndshëm!
~ Stafi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"

  Site announcements

  (There are no discussion topics yet in this forum)

  Available courses

  Edukatë Qytetare 

  Ky është kursi i kimisë 7

  Ky eshte kursi i Njeriu dhe natyra, per klasen e pare. 

  Ky kurs përmban materiale mësimore për klasën e 12 në lëndën e Teknologjisë Informative. 

  Ky eshte kursi i TIK per klasen e 11. 

  Në këtë pjesë do të mësojmë për rrethin, sipërfaqen rrethore dhe elementet e tyre. Gjithashtu do të paraqiten edhe disa shembuj të konstruktimeve të rrethit dhe elementeve të tij.

  Kursi i matematikes


  Ky eshte kursi i matematikes per klasen e dyte. 

  Ky eshte kursi i matematikes per klasen e trete.

  Ky eshte kursi i matematikes per klasen e dyte.

  Ky është kursi i Matematikës për klasën e parë. ☺

  Ky eshte kursi i Matematikes per klasen e trete.

  Ky eshte kursi i matematikes er klasen e trete.

  Ky eshte kursi i matematikes se klases se 8.

  Ky eshte kursi i matematikes per klasen e 10.

  Ky është kursi i matematikës për klasën e tretë

  Ky eshte kursi i matematikes per klasen e 8. 

  Ky kurs do te permbaje...

  Ky eshte kursi i informatikes per klasen e 6te

  Kursi i biologjise

  Ky eshte kursi i biologjise per kl.e 12

  Kursi i historisë për klasën e 6-të !

  Si te kam o PLAK

  English grammar

  Ky eshte kursi i gjuhes gjermane per nivelin e 1.