Site Offline

Ky website për momentin është offline!

Days
/

Hours
/

Minutes
/

Seconds
  • Rr. Sokol Sopi, nr. 107 Matiçan, Prishtinë Republika e Kosovës

  • +381(0)38 244 258

  • info@mileniumi3.net