• Mirë se vini në portalin e-Mësimi!

    e-Mësimi është portë hyrëse për të gjithë nxënësit e shkollës "Mileniumi i Tretë", si për ata nxënës që janë të interesuar në mësimin e kombinuar (blended learning), ashtu edhe për ata që nuk kanë mundësi të jenë prezent në klasë dhe dëshirojnë të mësojnë online (online learning). Klasat ofrohen në kohë të përshtatshme për nxënësit kudo që ndodhen, qoftë në ambientin e shkollës apo prej komforit të shtëpive të tyre dhe ofrojnë të njëjtën cilësi të lartë të mësimdhënies sikurse nëpër klasat tona që mbahen në shkollë.

    Ju lutemi vizitoni kalendarin tonë për një listë të plotë të kurseve të ardhshme. Ne gjithashtu ofrojmë një seri klasash dhe mësimesh të shkarkueshme që mund t'i gjeni në portalin tonë.

    Mësim të këndshëm!
    ~ Stafi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"

    Not available unless: Your Institution is Mileniumi3

Site announcements

There are no discussion topics yet in this forum

Available courses

07 Mar 2022
06 Mar 2022

Kursi - ti njohim artistet shqiptar

06 Mar 2022
Kurset

Kursi 1 për Astronimi dhe Fizikë

10 May 2022

Kursi fokusohet në studimin e pozitës së Europes Veriore dhe Veri Lindore në glob, si dhe rënd...

20 Aug 2021

Ky kurs përmban materiale mësimore për klasën e 12 në lëndën e Teknologjisë Informative. 

29 Jun 2022
Matematikë

Ky kurs është i dedikuar për nxënësit e klasës së katërt. Këtu mund t'i gjeni të gjitha ma...

27 Mar 2022
27 Mar 2022
27 Mar 2022
27 Mar 2022
27 Mar 2022
27 Mar 2022
Matematikë

Ky është kursi për lëndën e matematikës 1

27 Mar 2022
27 Mar 2022
01 Sep 2022
Matematikë

Ky eshte kursi per lenden e matematikes per klasen e pare.

27 Mar 2022
27 Feb 2022
06 Sep 2021
03 Sep 2021
Matematikë

Në këtë pjesë do të mësojmë për rrethin, sipërfaqen rrethore dhe elementet e tyre. Gjithash...

01 Jun 2023
Gjuhë shqipe
29 Dec 2022
16 Jan 2023
Gjuhë shqipe

Ky eKurs u dedikohet nxënësve të klasës së gjashtë.

29 Jun 2022
29 Jun 2022
28 Mar 2022
27 Mar 2022
27 Mar 2022
27 Mar 2022
Gjuhë shqipe

Ky është kursi për klasën e 5.

06 Mar 2022
Gjuhë shqipe

Ky është kursi Gjuha shqipe 6

05 Mar 2022
Gjuhë shqipe

Ky është kurs i Gjuhë shqipe 9

25 Aug 2021
Gjuhë shqipe

Ky është kursi pë Gjuhë shqipe 6

17 Dec 2022
IT

Ky eKurs i dedikohet Trajnimit te mbajtur ne Dhjetor 2022.

25 Aug 2021

Ky eshte kursi i informatikes per klasen e 6te

21 Apr 2022
27 Feb 2022
10 Dec 2021
Histori

Ky eshte kursi i Historise per klasen e 8. 

04 Sep 2021
25 Aug 2021
Histori

Kursi i historisë për klasën e 6-të !

27 Aug 2021
Gjeografi

🐓Libri i gjeografisë

28 Sep 2023

Ky kurs është për klasën e 9-të ku do të gjeni të gjitha njësitë mësimore për lëndën e ...

25 Sep 2023

Ky kurs është për klasën e 10-të ku do të gjeni të gjitha njësitë mësimore për lëndën e...

01 Feb 2023
Edukatë fizike

Përshëndetje nxënës, ky është kursi i lëndës së, Edukata fizike 9. Këtu do të gjeni çdo ...

21 Jun 2022

Ky kurs është për klasën e 8-të ku do të gjeni të gjitha njësitë mësimore për lëndën e ...

12 Apr 2022
Edukatë fizike

Në këtë kurs, do të shikoni disa ushtrime force për shpinen, më sakt në trekëndëshin e shpi...

06 Mar 2022
Edukatë fizike
13 Jan 2023
Gjuhë angleze
29 Dec 2022
Gjuhë angleze
15 Dec 2022
01 Oct 2022

Book analysis of "Moby Dick", a book by Herman Melville.

01 Nov 2022

Book analysis of "Robinson Crusoe", a book by Daniel Defoe.

30 Jun 2022
Gjuhë angleze
06 Mar 2022
Gjuhë angleze
06 Mar 2022
Gjuhë angleze

Prime Time 2 is a modular course at CEF level B1. The course combines active learning with a variety...

06 Mar 2022
Gjuhë angleze

On Screen C1 is a modular course for leaners studying British English at CEF Level C1. It allows fle...

27 Feb 2022
01 Sep 2022
Gjuhë angleze

Prime Time 1 is a modular course at CEF level A1/A2. The course combines active learning with a vari...

06 Jun 2022
06 Mar 2022
Gjuhë gjermane

Ky eshte

06 Mar 2022
Gjuhë gjermane

Ky eshte kursi i gjuhes gjermane per nivelin e II-te A1

29 Dec 2022
Kurse tjera

Përshëndetje nxënës, Ky është kursi për lëndën "Njeriu dhe natyra 5". Për përfundimin e...

30 Jun 2022
Kurse tjera
28 Mar 2022
Kurse tjera

Ky është kursi i lëndes Njeriu dhe natyra

27 Mar 2022
Kurse tjera

Ky është kursi për lënden "Njeriu dhe natyra 5 " 

29 Dec 2021
Kurse tjera
23 Nov 2021
06 Mar 2022
Kimi

Ky është kursi për lëndën e kimisë klasa 9.