Skip to main content
 • Mirë se vini në portalin e-Mësimi!

  e-Mësimi është portë hyrëse për të gjithë nxënësit e shkollës "Mileniumi i Tretë", si për ata nxënës që janë të interesuar në mësimin e kombinuar (blended learning), ashtu edhe për ata që nuk kanë mundësi të jenë prezent në klasë dhe dëshirojnë të mësojnë online (online learning). Klasat ofrohen në kohë të përshtatshme për nxënësit kudo që ndodhen, qoftë në ambientin e shkollës apo prej komforit të shtëpive të tyre dhe ofrojnë të njëjtën cilësi të lartë të mësimdhënies sikurse nëpër klasat tona që mbahen në shkollë.

  Ju lutemi vizitoni kalendarin tonë për një listë të plotë të kurseve të ardhshme. Ne gjithashtu ofrojmë një seri klasash dhe mësimesh të shkarkueshme që mund t'i gjeni në portalin tonë.

  Mësim të këndshëm!
  ~ Stafi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"

  Not available unless: Your Institution is Mileniumi3

Site announcements

There are no discussion topics yet in this forum

Available courses

Kurset

ART figurativ 9

Kursi - ti njohim artistet shqiptar

Kurset

Astronomi 12

bla bla bla

Kurset

Teknologji Informative 12

Ky kurs përmban materiale mësimore për klasën e 12 në lëndën e Teknologjisë Informative. 

Matematikë

Matematika 4

Ky kurs është i dedikuar për nxënësit e klasës së katërt. Këtu mund t'i gjeni të gjitha ma...

Matematikë

Matematikë 3

Matematikë

Matematikë 2

Matematikë

Matematike 3

Matematikë

Matematikë 2

Matematikë

Matematike 1

Ky është kursi për lëndën e matematikës 1

Matematikë

Matematikë 1

Matematikë

Gjuhë shqipe 4

Matematikë

Matematika 1

Ky eshte kursi per lenden e matematikes per klasen e pare.

Matematikë

Matematike 3

Matematikë

Matematikë 11

Matematikë

Matematika 8

Matematikë

Rrethi

Në këtë pjesë do të mësojmë për rrethin, sipërfaqen rrethore dhe elementet e tyre. Gjithash...

Gjuhë shqipe

Gjuhë shqipe 4

Gjuhë shqipe

Gjuhë shqipe 1

Gjuhë shqipe

Gjuhë shqipe 1

Gjuhë shqipe

Gjuhë shqipe 5

Ky është kursi për klasën e 5.

Gjuhë shqipe

Gjuhë shqipe 9

Ky është kurs i Gjuhë shqipe 9

IT

Informatike 6

Ky eshte kursi i informatikes per klasen e 6te

Histori

Histori 8

Ky eshte kursi i Historise per klasen e 8. 

Histori

Histori 11

Histori

Histori 6

Kursi i historisë për klasën e 6-të !

Gjeografi

gjeografi 6

🐓Libri i gjeografisë

Edukatë fizike

Edukate Fizike 11

Ne kete kurs, do te shikoni disa ushtrime force per shpinen, me sakt ne trekendeshin e shpines dhe p...

Edukatë fizike

Basketboll 8

0
(0)
Gjuhë angleze

Prime Time 4 - (Elective course)

Book analysis of "Moby Dick", a book by Herman Melville.

0
(0)
Gjuhë angleze

Prime Time 3 - (Elective Course)

Book analysis of "Robinson Crusoe", a book by Daniel Defoe.

Gjuhë angleze

On Screen B2

Gjuhë angleze

On Screen C2

Gjuhë angleze

Prime Time 2

Gjuhë angleze

On Screen C1

On Screen C1 is a modular course for leaners studying British English at CEF Level C1. It allows fle...

Gjuhë angleze

Prime Time 1

Prime Time 1 is a modular course at CEF level A1/A2. The course combines active learning with a vari...

Gjuhë gjermane

Deutsch - Niveli II-6

Ky eshte

Gjuhë gjermane

Deutsch - Niveau II-1

Ky eshte kursi i gjuhes gjermane per nivelin e II-te A1

Kurse tjera

Art 5

Kurse tjera

Njeriu dhe natyra 3

Ky është kursi i lëndes Njeriu dhe natyra

Kurse tjera

Njeriu dhe natyra 5

Ky është kursi për lënden "Njeriu dhe natyra 5 " 

Kurse tjera

Astronomi

Kurse tjera

Kursi i Moodle