Mirë se vini në portalin e-Mësimi!

e-Mësimi është portë hyrëse për të gjithë nxënësit e shkollës "Mileniumi i Tretë", si për ata nxënës që janë të interesuar në mësimin e kombinuar (blended learning), ashtu edhe për ata që nuk kanë mundësi të jenë prezent në klasë dhe dëshirojnë të mësojnë online (online learning). Klasat ofrohen në kohë të përshtatshme për nxënësit kudo që ndodhen, qoftë në ambientin e shkollës apo prej komforit të shtëpive të tyre dhe ofrojnë të njëjtën cilësi të lartë të mësimdhënies sikurse nëpër klasat tona që mbahen në shkollë.

Ju lutemi vizitoni kalendarin tonë për një listë të plotë të kurseve të ardhshme. Ne gjithashtu ofrojmë një seri klasash dhe mësimesh të shkarkueshme që mund t'i gjeni në portalin tonë.

Mësim të këndshëm!
~ Stafi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"

  Site announcements

  (There are no discussion topics yet in this forum)

  Available courses

  ART figurativ 9

  Kursi - ti njohim artistet shqiptar

  Astronomi 12

  bla bla bla

  Teknologji Informative 12

  Ky kurs përmban materiale mësimore për klasën e 12 në lëndën e Teknologjisë Informative. 

  Matematika 4

  Ky kurs është i dedikuar për nxënësit e klasës së katërt. Këtu mund t'i gjeni të gjitha ma...

  Matematike 1

  Ky është kursi për lëndën e matematikës 1

  Matematika 1

  Ky eshte kursi per lenden e matematikes per klasen e pare.

  Rrethi

  Në këtë pjesë do të mësojmë për rrethin, sipërfaqen rrethore dhe elementet e tyre. Gjithash...

  Gjuhë shqipe 5

  Ky është kursi për klasën e 5.

  Gjuhë shqipe 9

  Ky është kurs i Gjuhë shqipe 9

  Histori 8

  Ky eshte kursi i Historise per klasen e 8. 

  Histori 6

  Kursi i historisë për klasën e 6-të !

  gjeografi 6

  🐓Libri i gjeografisë

  Edukate Fizike 11

  Ne kete kurs, do te shikoni disa ushtrime force per shpinen, me sakt ne trekendeshin e shpines dhe p...

  On Screen C1

  On Screen C1 is a modular course for leaners studying British English at CEF Level C1. It allows fle...

  Prime Time 1

  Prime Time 1 is a modular course at CEF level A1/A2. The course combines active learning with a vari...

  Deutsch - Niveau II-1

  Ky eshte kursi i gjuhes gjermane per nivelin e II-te A1

  Njeriu dhe natyra 3

  Ky është kursi i lëndes Njeriu dhe natyra

  Njeriu dhe natyra 5

  Ky është kursi për lënden "Njeriu dhe natyra 5 " 

  Kimia 9

  Ky është kursi për lëndën e kimisë klasa 9.