Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Ky kurs është për klasën e 9-të ku do të gjeni të gjitha njësitë mësimore për lëndën e edukatës fizike sport dhe shëndet. 

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Ky kurs është për klasën e 10-të ku do të gjeni të gjitha njësitë mësimore për lëndën e edukatës fizike sport dhe shëndet. 

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Përshëndetje nxënës, ky është kursi i lëndës së, Edukata fizike 9. Këtu do të gjeni çdo informacion mbi lëndën time.
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Ky kurs është për klasën e 8-të ku do të gjeni të gjitha njësitë mësimore për lëndën e edukatës fizike sport dhe shëndet. 

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Në këtë kurs, do të shikoni disa ushtrime force për shpinen, më sakt në trekëndëshin e shpiës dhe pjesët e krahëve lart. 

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner