Përshëndetje nxënës, 

Ky është kursi për lëndën "Njeriu dhe natyra 5". 

Për përfundimin e këtij kursi, ju duhet t'i lexoni njësitë e postuara dhe t'i kompletoni detyrat dhe kuizet e vendosura. 

Suksese!

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Ky është kursi i lëndes Njeriu dhe natyra

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Ky është kursi për lënden "Njeriu dhe natyra 5 " 

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner