Ky është kursi për lëndën e kimisë klasa 9.

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner