Ky eKurs i dedikohet Trajnimit te mbajtur ne Dhjetor 2022.

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Ky eshte kursi i informatikes per klasen e 6te

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner